Breaking News
Home » Tin tức BĐS » Bình Dương 24h » Cổng thông tin điện tử huyện Bến Cát: TỔ CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN
Nhận ký gửi nhà đất Mỹ Phước 1 2 3 4 VSIP 1, VSIP 2 Bình Dương

Cổng thông tin điện tử huyện Bến Cát: TỔ CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN

Share Button
Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Hữu ChíPhó Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Hồng khanh, phụ trách khối kinh tế
Phó Chủ tịch UBND huyện: Hồ Phương Nam, phụ trách khối Nông Lâm Thủy
Phó Chủ tịch UBND huyện: Lê Khắc Tri, phụ trách khối Văn hóa – Xã hội

Địa chỉ: đường 30/4, khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát
Điện thoại: (0650) 3.564663

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.

Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở.

Facebook Comments
Nhận ký gửi nhà đất Mỹ Phước 1 2 3 4 VSIP 1, VSIP 2 Bình Dương
*** Chia se Bai viet len LinkHay.Com Chia se len LinkHay

Comments are closed.

Bán nhà đất Mỹ Phước 1 2 3 4 VSIP 1, VSIP 2 Bình Dương
Scroll To Top
Tư vấn trực tiếp
Loading...