Breaking News
Home » Tin tức BĐS » Bản tin 24h » TUYỂN ĐẠI LÝ – NHÀ PHÂN PHỐI PHÂN BÓN HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG
Nhận ký gửi nhà đất Mỹ Phước 1 2 3 4 VSIP 1, VSIP 2 Bình Dương

TUYỂN ĐẠI LÝ – NHÀ PHÂN PHỐI PHÂN BÓN HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG

Share Button

TUYỂN ĐẠI LÝ – NHÀ PHÂN PHỐI PHÂN BÓN HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG

CHI NHÁNH THƯƠNG MẠI CON VOI – CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

TUYỂN ĐẠI LÝ PHÂN BÓN HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG

NHÀ PHÂN PHỐI PHÂN BÓN HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG

PHÂN CẢI TẠO ĐẤT HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG

PHÂN CẢI TẠO ĐẤT HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG

PHÂN CẢI TẠO ĐẤT HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG

– Cung cấp dinh dưỡng cho các loại cây trồng.

– Cải tạo đất và tăng độ phì nhiêu cho đất.

– Tăng khả năng giữ nước, chống rửa trôi phân hóa học.

– Giúp bộ rễ phát triển nhanh, mạnh.

– Giúp hệ sinh vật có ích trong đất phát triển tốt.

SẢN PHẨM DÙNG CHO

– Dùng bón cho mọi loại cây trồng.

– Phù hợp cho tất cả các loại đất.

– Dùng bón thúc, nên bón vùi dưới đất.

– Kết hợp các loại phân NPK để cho năng suất cao.

– Lượng bón:

+Cây lương thực              : 3.000 – 4.000 kg/ha/vụ

+ Cây rau màu                   : 2.000 – 3.000 kg/ha/vụ

+ Cây ăn trái                      : 2.500 – 3.000 kg/ha/năm

+ Cây lấy củ                      : 3.000 – 3.500 kg/ha/vụ

+ Cây công nghiệp                        : 3.000 – 4.000 kg/ha/năm

+ Các loại cây trồng khác : 2.000 – 3.000 kg/ha/năm

THÀNH PHẦN

– Chất hữu cơ                         : 22%

– Độ ẩm                                   : 25%

– PHH20                                   : 6

Nguyên liệu: Mùn hữu cơ, Urê, Super lân, Kali và các khoáng trung vi lượng dạng hữu cơ (chelate)…

PHÂN HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG

PHÂN HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG

PHÂN HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG

– Cung cấp dinh dưỡng cho các loại cây trồng.

– Cải tạo đất và tăng độ phì nhiêu cho đất.

– Tăng khả năng giữ nước, chống rửa trôi phân chất hóa học.

– Giúp bộ rễ phát triển nhanh, mạnh.

– Giúp hệ sinh vật có ích trong đất phát triển tốt.

– Tăng sức đề kháng cho cây trồng.

– Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

SẢN PHẨM DÙNG CHO

– Dùng bón cho mọi loại cây trồng.

– Phù hợp cho tất cả các loại đất.

– Dùng bón lót, nên bón vùi dưới đất.

– Kết hợp các loại phân NPK để cho năng suất cao.

– Lượng bón:

+ Cây lương thực              : 2.000 – 3.000 kg/ha/vụ

+ Cây rau màu                   : 2.000 – 2.500 kg/ha/vụ

+ Cây ăn trái                      : 2.500 – 3.000 kg/ha/năm

+ Cây lấy củ                      : 2.000 – 2.500 kg/ha/vụ

+ Cây công nghiệp                        : 2.500 – 3.500 kg/ha/năm

+ Các loại cây trồng khác : 2.000 – 3.000 kg/ha/năm

THÀNH PHẦN

– Chất hữu cơ                          : 22%

– Đạm tổng số (Nts)                  : 2,5%

– Lân hữu hiệu (P2O5hh)          : 1%

– Độ ẩm                                    : 25%

– PHH20                                    : 6

– Tỷ lệ C/N                                : 12

Nguyên liệu:

Mùn hữu cơ, Urê, Super lân, Kali và các khoáng trung vi lượng dạng hữu cơ (chelate)…

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 424

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 424

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 424

– Cung cấp dinh dưỡng cho các loại cây trồng.

– Cải tạo đất và tăng độ phì nhiêu cho đất.

– Tăng khả năng giữ nước, chống rửa trôi phân chất hóa học.

– Giúp bộ rễ phát triển nhanh, mạnh.

– Giúp hệ sinh vật có ích trong đất phát triển tốt.

– Tăng sức đề kháng cho cây trồng.

– Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

SẢN PHẨM DÙNG CHO

– Dùng bón cho mọi loại cây trồng giai đoạn phát triển thân, lá và sau thu hoạch

– Phù hợp cho tất cả các loại đất.

– Dùng bón thúc, nên bón vùi dưới đất.

– Lượng bón:

+ Cây lương thực             : 1.500 – 2.000 kg/ha/vụ

+ Cây rau màu                  : 1.000 – 1.500 kg/ha/vụ

+ Cây ăn trái                     : 2.000 – 2.500 kg/ha/năm

+ Cây lấy củ                     : 2.000 – 2.500 kg/ha/vụ

+ Cây công nghiệp           : 1.500 – 2.000 kg/ha/năm

+ Các loại cây trồng khác: 1.000 – 2.000 kg/ha/năm

THÀNH PHẦN

– Chất hữu cơ                        : 15%

– Đạm tổng số (Nts)               : 4%

– Lân hữu hiệu (P2O5hh)       : 2%

– Kali hữu hiệu (K2Ohh)         : 4%

– Độ ẩm                                 : 25%

– PHH20                                 : 6

Nguyên liệu:

Mùn hữu cơ, Urê, Super lân, Kali và các khoáng trung vi lượng dạng hữu cơ (chelate)…

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 246 - phan-huu-co-khoang-con-voi-binh-duong-246

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 246

– Cung cấp dinh dưỡng cho các loại cây trồng.

– Cải tạo đất và tăng độ phì nhiêu cho đất.

– Tăng khả năng giữ nước, chống rửa trôi phân chất hóa học.

– Giúp bộ rễ phát triển nhanh, mạnh.

– Giúp hệ sinh vật có ích trong đất phát triển tốt.

– Tăng sức đề kháng cho cây trồng.

– Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

SẢN PHẨM DÙNG CHO

– Dùng bón cho mọi loại cây trồng giai đoạn trước khi ra hoa.

– Phù hợp cho tất cả các loại đất.

– Dùng bón thúc, nên bón vùi dưới đất.

– Lượng bón:

+ Cây lương thực              : 1.500 – 2.000 kg/ha/vụ

+ Cây rau màu                   : 1.500 – 2.000 kg/ha/vụ

+ Cây ăn trái                      : 2.500 – 3.000 kg/ha/năm

+ Cây lấy củ                      : 2.000 – 2.500 kg/ha/vụ

+ Cây công nghiệp                        : 2.000 – 3.000 kg/ha/năm

+ Các loại cây trồng khác : 2.000 – 2.500 kg/ha/năm

THÀNH PHẦN

– Chất hữu cơ                          : 15%

– Đạm tổng số (Nts)                 : 2%

– Lân hữu hiệu (P2O5hh)         : 4%

– Kali hữu hiệu (K2Ohh)           : 6%

– Độ ẩm                                   : 25%

– PHH20                                   : 6

Nguyên liệu:

Mùn hữu cơ, Urê, Super lân, Kali và các khoáng trung vi lượng dạng hữu cơ (chelate)…

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 333

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 333

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 333

– Cung cấp dinh dưỡng cho các loại cây trồng.

– Cải tạo đất và tăng độ phì nhiêu cho đất.

– Tăng khả năng giữ nước, chống rửa trôi phân hóa học.

– Giúp bộ rễ phát triển nhanh, mạnh.

– Giúp hệ sinh vật có ích trong đất phát triển tốt.

– Tăng sức đề kháng cho cây trồng.

– Tăng năng suất và chất lượng nông dân.

SẢN PHẨM DÙNG CHO

– Dùng bón cho mọi loại cây trồng giai đoạn nuôi hoa và nuôi trái non.

– Phù hợp cho tất cả các loại đất.

– Dùng bón thúc, nên bón vùi dưới đất.

– Lượng bón:

+ Cây lương thực             : 1.500 – 2.000 kg/ha/vụ

+ Cây rau màu                  : 1.500 – 2.000 kg/ha/vụ

+ Cây ăn trái                     : 2.000 – 2.500 kg/ha/năm

+ Cây lấy củ                     : 1.000 – 2.000 kg/ha/vụ

+ Cây công nghiệp           : 2.500 – 3.000 kg/ha/năm

+ Các loại cây trồng khác: 2.000 – 2.500 kg/ha/năm

THÀNH PHẦN

– Chất hữu cơ                       : 15%

– Đạm tổng số (Nts)              : 3%

– Lân hữu hiệu (P2O5hh)      : 3%

– Kali hữu hiệu (K2Ohh)        : 3%

– Độ ẩm                                : 25%

– PHH20                                : 6

Nguyên liệu:

Mùn hữu cơ, Urê, Super lân, Kali và các khoáng trung vi lượng dạng hữu cơ (chelate)…

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 350

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 350

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 350

– Cung cấp dinh dưỡng cho các loại cây trồng.

– Cải tạo đất và tăng độ phì nhiêu cho đất.

– Tăng khả năng giữ nước, chống rửa trôi phân chất hóa học.

– Giúp bộ rễ phát triển nhanh, mạnh.

– Giúp hệ sinh vật có ích trong đất phát triển tốt.

– Tăng sức đề kháng cho cây trồng.

– Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

SẢN PHẨM DÙNG CHO

– Dùng bón cho mọi loại cây trồng giai đoạn nuôi củ, nuôi trái, nuôi hạt.

– Phù hợp cho tất cả các loại đất.

– Dùng bón thúc, nên bón vùi dưới đất.

– Lượng bón:

+ Cây lương thực             : 1.500 – 2.000 kg/ha/vụ

+ Cây rau màu                  : 1.500 – 2.000 kg/ha/vụ

+ Cây ăn trái                     : 2.000 – 2.500 kg/ha/năm

+ Cây lấy củ                     : 2.000 – 2.500 kg/ha/vụ

+ Cây công nghiệp           : 2.500 – 3.000 kg/ha/năm

+ Các loại cây trồng khác: 2.000 – 2.500 kg/ha/năm

THÀNH PHẦN

– Chất hữu cơ                       : 15%

– Đạm tổng số (Nts)              : 3%

– Kali hữu hiệu (K2Ohh)        : 5%

– Độ ẩm                                 : 25%

– PHH20                                 : 6

Nguyên liệu:

Mùn hữu cơ, Urê, Super lân, Kali và các khoáng trung vi lượng dạng hữu cơ (chelate)…

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 442

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 442

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 442

– Cung cấp dinh dưỡng cho các loại cây trồng.

– Cải tạo đất và tăng độ phì nhiêu cho đất.

– Tăng khả năng giữ nước, chống rửa trôi phân chất hóa học.

– Giúp bộ rễ phát triển nhanh, mạnh.

– Giúp hệ sinh vật có ích trong đất phát triển tốt.

– Tăng sức đề kháng cho cây cao su.

– Rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản.

SẢN PHẨM DÙNG CHO

– Chuyên dùng bón cây cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản.

– Phù hợp cho tất cả các loại đất.

– Dùng bón thúc, nên bón vùi dưới đất.

– Lượng bón:

+ Bón nền: (46-54 kg N + 50-60 KG P2O5 + 15-20 kg K2O)/ha/năm

+ Bón bổ sung phân hữu cơ khoáng Con Voi Bình Dương 442 từ 200-300 kg/ha/năm

THÀNH PHẦN

– Chất hữu cơ                         : 15%

– Đạm tổng số (Nts)                : 4%

– Lân hữu hiệu (P2O5hh)        : 4%

– Kali hữu hiệu (K2Ohh)          : 2%

– Độ ẩm                                  : 25%

– PHH20                                  : 6

Nguyên liệu:

Mùn hữu cơ, Urê, Super lân, Kali và các khoáng trung vi lượng dạng hữu cơ (chelate)…

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 525

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 525

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 525

– Cung cấp dinh dưỡng cho các loại cây trồng.

– Cải tạo đất và tăng độ phì nhiêu cho đất.

– Tăng khả năng giữ nước, chống rửa trôi phân chất hóa học.

– Giúp bộ rễ phát triển nhanh, mạnh.

– Giúp hệ sinh vật có ích trong đất phát triển tốt.

– Tăng sức đề kháng cho cây cao su.

– Tăng năng suất, chất lượng mủ cao su.

SẢN PHẨM DÙNG CHO

– Chuyên dùng bón cây cao su giai đoạn khai thác mủ.

– Phù hợp cho tất cả các loại đất.

– Dùng bón thúc, nên bón vùi dưới đất.

– Lượng bón:

+ Bón nền: (150-180 kg N + 120-150 KG P2O5 + 150-180 kg K2O)/ha/năm

+ Bón bổ sung phân hữu cơ khoáng Con Voi Bình Dương 525 từ 200-300 kg/ha/năm

THÀNH PHẦN

– Chất hữu cơ                         : 15%

– Đạm tổng số (Nts)                : 5%

– Lân hữu hiệu (P2O5hh)        : 2%

– Kali hữu hiệu (K2Ohh)         : 5%

– Độ ẩm                                 : 25%

– PHH20                                 : 6

Nguyên liệu:

Mùn hữu cơ, Urê, Super lân, Kali và các khoáng trung vi lượng dạng hữu cơ (chelate)…

TUYỂN ĐẠI LÝ – NHÀ PHÂN PHỐI PHÂN BÓN HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG

TUYỂN ĐẠI LÝ – NHÀ PHÂN PHỐI PHÂN BÓN HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG

Cách Phân Biệt Phân Bón Vô Cơ Và Phân Bón Hữu Cơ – Phân Bón Con Voi Bình Dương

Facebook Comments
Nhận ký gửi nhà đất Mỹ Phước 1 2 3 4 VSIP 1, VSIP 2 Bình Dương
*** Chia se Bai viet len LinkHay.Com Chia se len LinkHay

Comments are closed.

Bán nhà đất Mỹ Phước 1 2 3 4 VSIP 1, VSIP 2 Bình Dương
Scroll To Top
Tư vấn trực tiếp
Loading...