Breaking News
Home » Tag Archives: Điều kiện tự nhiên của Bình Dương

Tag Archives: Điều kiện tự nhiên của Bình Dương

Điều kiện tự nhiên của Bình Dương

tin binh duong

Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, diện tích tự nhiên 2.694,43km2 (chiếm khoảng 0,83% diện tích cả nước, khoảng 12% diện tích miền Đông Nam Bộ). Dân số 1.748.001người (1/4/2009), mật độ dân số  649người/km2 (theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương tháng 6-2013). Địa hình Bình Dương là một tỉnh nằm ở vị trí ... Read More »

Bán nhà đất Mỹ Phước 1 2 3 4 VSIP 1, VSIP 2 Bình Dương
Scroll To Top
Tư vấn trực tiếp
Loading...