Breaking News
Home » Tin tức BĐS » Tin tức Bất động sản » Thay đổi hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Nhận ký gửi nhà đất Mỹ Phước 1 2 3 4 VSIP 1, VSIP 2 Bình Dương

Thay đổi hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Share Button
TTĐT – Ngày 27/12/2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất (K) (gọi tắt là hệ số K) được áp dụng để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và tính khấu trừ bồi thường, hỗ trợ về đất trên địa bàn tỉnh.
Hệ số K là tỷ lệ giữa giá đất chuyển nhượng thực tế (mang tính phổ biến) trên thị trường trong điều kiện bình thường tại thời điểm xác định so với giá đất do UBND tỉnh quy định
Đối tượng chịu hệ số K gồm việc xác định giá đất thu tiền sử dụng đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức của hộ gia đình, cá nhân; xác định lại đơn giá cho thuê đất và cho thuê đất mới của các tổ chức kinh tế; xác định tiền sử dụng đất của các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân khi giao đất ở mới hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; xác định tiền bồi thường, hỗ trợ về đất đối với các công trình, dự án khi Nhà nước thu hồi đất; tính giá trị quyền sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp trong trường hợp nhà đầu tư tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tự thỏa thuận bồi thường, giải phóng mặt bằng…
Nguyên tắc xác định các loại đất theo hệ số K:
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 và thay thế Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành hộ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Hoàng Phạm
Thay đổi hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thay đổi hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Facebook Comments
Nhận ký gửi nhà đất Mỹ Phước 1 2 3 4 VSIP 1, VSIP 2 Bình Dương
*** Chia se Bai viet len LinkHay.Com Chia se len LinkHay

Comments are closed.

Bán nhà đất Mỹ Phước 1 2 3 4 VSIP 1, VSIP 2 Bình Dương
Scroll To Top
Tư vấn trực tiếp
Loading...