Breaking News
Home » Tin tức BĐS » Tin tức Bất động sản » KCN Sóng Thần 3: Sự thật đằng sau đơn thư của ông Huỳnh Uy Dũng – Vì sao bị chính quyền “tuýt còi”?
Nhận ký gửi nhà đất Mỹ Phước 1 2 3 4 VSIP 1, VSIP 2 Bình Dương

KCN Sóng Thần 3: Sự thật đằng sau đơn thư của ông Huỳnh Uy Dũng – Vì sao bị chính quyền “tuýt còi”?

Share Button

Bài 2: Vì sao bị chính quyền “tuýt còi”?

> Bài 1: KCN Sóng Thần 3 bị “xẻ thịt” như thế nào?

Một trong những nội dung trong đơn thư khiếu nại của ông Huỳnh Uy Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam cho rằng, lãnh đạo chính quyền tỉnh Bình Dương đã ký văn bản không cho phép chuyển nhượng đất đai tại KCN Sóng Thần 3 là sai trái. Trên thực tế, việc chính quyền tỉnh đưa ra quyết định này là hoàn toàn có cơ sở pháp lý, nhằm ngăn chặn kịp thời “hành vi sai trái” của chủ đầu tư KCN Sóng Thần 3 trong quá trình thực hiện dự án…

Trong KCN tập trung không có khu dân cư

Trong bài viết ở số báo trước, chúng tôi đã đề cập đến việc chủ đầu tư KCN Sóng Thần 3 đã tự ý phân lô diện tích thuộc quy hoạch khu ở (61,5 ha) trong KCN này, tiến hành sang nhượng “núp bóng” dưới hình thức thỏa thuận góp vốn đầu tư. Ở đây phải khẳng định lại một lần nữa, diện tích đất thuộc khu ở 61,5 ha theo quy hoạch chi tiết 1/2.000 đã được UBND tỉnh phê duyệt là đất phục vụ công nghiệp, không phải là đất để phát triển các khu dân cư (KDC). Mặt khác, theo các quy định của pháp luật thời điểm hình thành Khu liên hợp (KLH) công nghiệp – dịch vụ – đô thị Bình Dương (KCN Sóng Thần 3 nằm trong KLH này) và các quy định hiện hành, trong KCN tập trung luôn được xác định là chỉ được phép xây dựng các công trình phục vụ trong KCN, không được phép hình thành các KDC. Các quy định được thể hiện rất rõ tại Điều 2, Quy chế quản lý KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao ban hành theo Nghị định 36/NĐ- CP ngày 24-4-1997 của Chính phủ: Trong KCN tập trung không có cư dân sinh sống và tại Điều 20 Nghị định 29/2008 NĐ-CP ngày 14-3-2008 của Chính phủ quy định về KCN, khu chế xuất, khu kinh tế cũng quy định: Trong KCN không có KDC; khu ở nếu có chỉ là khu nhà ở cho chuyên gia, cán bộ công nhân viên, công nhân làm việc tại KCN thuê…

 

 Việc ra văn bản không cho phép sang nhượng đất tại khu ở (61,5 ha) thuộc KCN Sóng Thần 3 nhằm ngăn chặn việc làm sai trái và nguy cơ phá vỡ quy hoạch toàn KLH
Việc ra văn bản không cho phép sang nhượng đất tại khu ở (61,5 ha) thuộc KCN Sóng Thần 3 nhằm ngăn chặn việc làm sai trái và nguy cơ phá vỡ quy hoạch toàn KLH

 

 

Bản thân chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Đại Nam, trước đó là Công ty Cổ phần Sóng Thần cũng nắm rất rõ những quy định trên. Điều này được thể hiện rõ trong Tờ trình số 116/CV-ST của chủ đầu tư về việc xin phê duyệt quy hoạch chi tiết cho KCN Sóng Thần 3 ngày 16-6-2006 gửi UBND tỉnh Bình Dương, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương. Trong phần cơ cấu sử dụng đất của tờ trình quy hoạch này, chủ đầu tư nêu rõ tại điểm II, loại đất hành chính, dịch vụ, kho bãi và khu ở (dành cho công nhân và những người làm việc trong KCN). Riêng khu ở có diện tích 61,490 ha (làm tròn 61,5 ha – PV), theo UBND tỉnh Bình Dương, chủ đầu tư cũng cam kết sẽ xây dựng các khu chung cư từ 3 tầng trở lên. Mặc dù đã hiểu rất rõ quy định nhưng chủ đầu tư vẫn “núp bóng” dưới hình thức góp vốn đầu tư, tự ý phân lô, bán nền!

 

Chặn đứng nguy cơ phá vỡ quy hoạch

Điều 2, Quyết định số 522/ QĐ-BXD ngày 27-3-2006 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ – đô thị Bình Dương nêu rõ thẩm quyền của UBND tỉnh Bình Dương là: Tổ chức công bố quy hoạch chung xây dựng; ban hành quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch chung xây dựng khu liên hợp được duyệt; tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch các quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành; quản lý chặt chẽ quỹ đất xây dựng, có kế hoạch sử dụng đất phù hợp với nguồn vốn và năng lực của các chủ đầu tư, tránh tình trạng giữ đất và sử dụng đất sai mục đích, bảo đảm khai thác hiệu quả quỹ đất của khu liên hợp. Việc ra văn bản không cho phép chuyển nhượng đất dưới bất kỳ hình thức nào của chính quyền tỉnh Bình Dương là thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật và đúng theo tinh thần Quyết định số 522/QĐ-BXD nêu trên.

Trở lại với hiện tượng phân lô, bán nền dẫn tới hình thành KDC tự phát trong KCN Sóng Thần 3, Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành điều tra độc lập, sau đó có báo cáo cụ thể với Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã có những đoàn kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch dự án KCN Sóng Thần 3. Kết quả từ các báo cáo của cơ quan công an và các đoàn kiểm tra đã cho thấy KCN Sóng Thần 3 bị “xẻ thịt” (như bài viết trước đã phản ánh), Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức một cuộc họp để kết luận và ra thông báo chỉ đạo.

Thông báo số 339-TB/TU ngày 5-10-2009 của Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương nêu rõ: Cần xác định KLH là dự án lớn, được Chính phủ phê duyệt, có vai trò rất quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đô thị Bình Dương trong tương lai. Trong cơ cấu sử dụng đất của các KCN thuộc KLH, diện tích đất hành chính, kho bãi và khu ở dành cho việc xây dựng các công trình phục vụ trực tiếp cho hoạt động của KCN; đặc biệt đối với diện tích khu ở chỉ được sử dụng với mục đích phục vụ cho các đối tượng là chuyên gia, nhân viên và công nhân làm trong KCN và phải tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, KCN Sóng Thần 3 chưa đi vào hoạt động nhưng chủ đầu tư đã tiến hành chuyển nhượng đất dưới hình thức thỏa thuận góp vốn đầu tư cơ sở hạ tầng (thực chất là phân lô, bán nền) là sai với quy hoạch được duyệt, trái với quy định của pháp luật. Vấn đề nêu trên nếu không được chấn chỉnh kịp thời, sẽ dẫn đến những hậu quả lớn: Phá vỡ quy hoạch chung của KLH, tạo tiền lệ xấu, có tác động tiêu cực đến các chủ đầu tư khác, gây bức xúc, tạo phản ứng gay gắt trong các hộ dân được giải tỏa đền bù trước đây và các hộ dân chưa chịu giải tỏa, di dời khỏi KLH; gây khó khăn cho việc quy hoạch các dự án trong tương lai; có nguy cơ gây ra điểm nóng về an ninh trật tự khi các đối tượng góp vốn, mua bán đất hiểu rõ tình hình, tạo nên khiếu kiện vượt cấp… Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cũng yêu cầu thống nhất quan điểm, đề ra các bước xử lý: Tinh thần chung là yêu cầu các chủ đầu tư các KCN trong KLH phải triển khai thực hiện dự án đúng theo quy hoạch đã được duyệt… Riêng đối với diện tích đất khu hành chính, dịch vụ, kho bãi và khu ở, chủ đầu tư KCN trong KLH phải hoàn thành quy hoạch chi tiết xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện; không chấp nhận việc chuyển nhượng đất ở trong KCN dưới bất cứ hình thức nào và chỉ cấp quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng đối với trường hợp sử dụng đất đúng mục đích, quy hoạch được duyệt…

Theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, không lâu sau, ngày 21-10-2009, UBND tỉnh Bình Dương đã ra Văn bản số 3184/UBND-KTTH về việc tiếp tục kiểm tra tình hình thực hiện KCN Sóng Thần 3, trong đó có đoạn nêu rõ: Trong quá trình lập và chờ cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đối với khu chức năng (hành chính – dịch vụ – kho bãi và khu ở), không cho phép chuyển nhượng khu đất ở trong KCN dưới bất kỳ hình thức nào… Quyết định này của chính quyền tỉnh Bình Dương là nhằm chặn đứng hiện tượng “núp bóng” góp vốn đầu tư để phân lô, bán nền nhằm chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phục vụ công nghiệp sang đất ở thông thường của chủ đầu tư; đồng thời ngăn chặn nguy cơ phá vỡ quy hoạch cục bộ KCN Sóng Thần 3 cũng như quy hoạch chung của toàn KLH đã được Chính phủ phê duyệt. (Còn tiếp)

Có ý kiến cho rằng, khi Công an tỉnh Bình Dương báo cáo kết quả điều tra, phát hiện ra hành vi phân lô, bán nền “núp bóng” dưới hình thức góp vốn đầu tư của chủ đầu tư dự án KCN Sóng Thần 3 nhưng vì sao chưa (chứ không phải không) tiến hành xử lý. Thực tế, trong quá trình thực thi pháp luật tại Việt Nam, hình sự hóa quan hệ kinh tế là điều ít thấy, bất đắc dĩ mới phải xử lý hình sự. Mặt khác, việc hình sự hóa các quan hệ kinh tế cũng sẽ gây hoang mang đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư chung của cả nước cũng như của địa phương.

 

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn: baobinhduong.org.vn

Facebook Comments
Nhận ký gửi nhà đất Mỹ Phước 1 2 3 4 VSIP 1, VSIP 2 Bình Dương
*** Chia se Bai viet len LinkHay.Com Chia se len LinkHay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bán nhà đất Mỹ Phước 1 2 3 4 VSIP 1, VSIP 2 Bình Dương
Scroll To Top
Tư vấn trực tiếp
Loading...