Breaking News
Home » Tin tức BĐS » Bình Dương 24h » Thông tin quy hoạch Tỉnh Bình Dương đến năm 2020, quy hoạch đất Bình Dương 2020
Nhận ký gửi nhà đất Mỹ Phước 1 2 3 4 VSIP 1, VSIP 2 Bình Dương

Thông tin quy hoạch Tỉnh Bình Dương đến năm 2020, quy hoạch đất Bình Dương 2020

Share Button

Thông tin quy hoạch Tỉnh Bình Dương đến năm 2020

Quy hoạch chung Tỉnh Bình Dương đến năm 2020

QĐ 81/2007/QĐ-TTg. 05/06/07 Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

Tải về: Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

Thông tin quy hoạch Tài nguyên – Môi trường Tỉnh Bình Dương đến năm 2020 – Quy hoạch đất Bình Dương 2020

Bản đồ 16/09/13 Bản đồ quy hoạch đất tỉnh Bình Dương
 Tải về: Bản đồ quy hoạch đất tỉnh Bình Dương 
Nghị quyết 16/09/13 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu tỉnh Bình Dương

Tải về: Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu tỉnh Bình Dương

Biểu mẫu 11 16/09/13  Danh mục các công trình, dự án trong kỳ kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương
 Tải về biểu mẫu 11: Danh mục các công trình, dự án trong kỳ kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương 
Biểu mẫu 10 16/09/13 Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng tỉnh Bình Dương
 Tải về biểu mẫu 10: Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng tỉnh Bình Dương 
Biểu mẫu 9 16/09/13 Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Bình Dương
 Biểu mẫu 9: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Bình Dương 
Biểu mẫu 8 16/09/13 Kế hoạch sử dụng đất phân theo từng năm tỉnh Bình Dương
 Tải về biểu mẫu 8: Kế hoạch sử dụng đất phân theo từng năm tỉnh Bình Dương 
Biểu mẫu 7 16/09/13 Phân kỳ quy hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng tỉnh Bình Dương
 Tải về biểu mẫu 7: Phân kỳ quy hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng tỉnh Bình Dương 
Biểu mẫu 6 16/09/13 Phân kỳ quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Bình Dương
 Tải về biểu mẫu 6: Phân kỳ quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Bình Dương 
Biểu mẫu 5 16/09/13 Phân kỳ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch tỉnh Bình Dương
 Tải về biểu mẫu 5: Phân kỳ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch tỉnh Bình Dương 
Biểu mẫu 4 16/09/13 Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch tỉnh Bình Dương
 Tải về biểu mẫu 4: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch tỉnh Bình Dương 

Biểu mẫu 3 16/09/13 Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch tỉnh Bình Dương
 Xem chi tiết 
Biểu mẫu 2 16/09/13 Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương đến năm 2020
 Xem chi tiết 
Biểu mẫu 1 16/09/13 Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bình Dương năm 2010
 Xem chi tiết 
Báo cáo 16/09/13  Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Bình Dương.
 Xem chi tiết 
Đề án 01/05/12 Đề án Xây dựng vùng cấm, tạm thời cấm và hạn chế khai thác nước dưới đất phía Nam tỉnh Bình Dương
 Xem chi tiết 
Kế hoạch 22/02/12 Kế hoạch tổng thể ứng cứu sự cố môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2020
 Xem chi tiết 
Tài nguyên 12/09/11 Quy hoạch Tài nguyên
 Xem chi tiết 
Tài liệu 04/08/11 Hỏi đáp về môi trường
 Xem chi tiết 
Báo cáo 19/11/10 Hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2005 – 2010
 Xem chi tiết 
Tài liệu tuyên truyền 25/08/10 Chung sức bảo vệ môi trường
 Xem chi tiết 
Facebook Comments
Nhận ký gửi nhà đất Mỹ Phước 1 2 3 4 VSIP 1, VSIP 2 Bình Dương
*** Chia se Bai viet len LinkHay.Com Chia se len LinkHay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bán nhà đất Mỹ Phước 1 2 3 4 VSIP 1, VSIP 2 Bình Dương
Scroll To Top
Tư vấn trực tiếp
Loading...